BiSL Foundation – Home

Welkom op de site BiSL Foundation.nl. Deze site biedt informatie over BiSL, een framework voor business informatiemanagement (= functioneel beheer + informatiemanagement). Naast informatie kunt u hier ook cursussen BiSL Foundation vinden. Deze worden zowel op basis van In Company als via Open Inschrijving verzorgd.

Op deze site wordt een (korte) beschrijving gegeven van de processen, de activiteiten en de termen binnen BiSL. Een uitgebreide beschrijving hiervan is te vinden in meerdere boeken, die u waarschijnlijk al kent. Op deze website is het de bedoeling dat vooral praktijkervaringen worden beschreven en voorbeelden van BiSL in de praktijk gegeven. Het doel van deze website is om de kennis die reeds op het gebied van BiSL bekend is aan te vullen met eigen kennis van Tot Z Diensten en ieder ander die bereid is kennis te delen op dit gebied.

Let op! Deze website valt niet onder verantwoordelijkheid van ASL BISL Foundation, de stichting die in Nederland het ASL- en BiSL-gedachtengoed beheert en verder uitdraagt. Hun website is te vinden onder ASL BISL Foundation en ook een bezoek waard. We hopen dat u met informatie van beide, en wellicht nog veel meer andere sites, uw voordeel zult kunnen doen.

Introductie BiSL

BiSL is een framework dat een beschrijving geeft van werkzaamheden die aan de klantzijde moeten worden uitgevoerd in een organisatie om de informatievoorziening te krijgen die zij verdient. We hebben het hier dan meer concreet over functioneel beheer en informatiemanagement. Deze twee termen worden tegenwoordig ook wel samengevat in de term: business informatiemanagement. De rollen die daar vervolgens veelal bij worden genoemd zijn respectievelijk de key-user of super user, de functioneel beheerder en de informatie manager. Ook de informatie analist of business analist kunnen hier een grote rol spelen en binnen BiSL zijn veel activiteiten te vinden die bij deze rollen / functies aansluiten.

BiSL Framework – overview

Het framework ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

BiSL model - overview

Aan de onderzijde is aan de linkerkant een procescluster te vinden waarin de focus ligt op ondersteuning van het (dagelijks) gebruik. De bestaande informatievoorziening wordt hier slechts in stand gehouden. Het procescluster Functionaliteitenbeheer, rechtsonder gedefinieerd, dient voor de tijdige aanpassing van de informatievoorziening. Ook in de verbinding tussen deze twee clusters, in het model de Verbindende processen, zijn de nodige taken te vinden die te maken hebben met aanpassing van informatievoorziening.

Bovenin het onderstaande model vinden we procesclusters op richtinggevend niveau. Linksboven gaat het om de toekomst van de informatievoorzieningsorganisatie. Rechtsboven gaat het om de toekomstige inhoud van de informatievoorziening. Daartussen zit een coördinerend proces die deze twee procesclusters op elkaar afstemt.

Tot slot is in het midden een cluster van processen te vinden die te maken hebben met operationeel management. Aspecten die hier in de diverse processen worden afgedekt zijn tijd, geld, kwaliteit en afspraken.

Via het menu aan de linkerzijde van deze website kunt u van elk cluster en proces meer informatie opvragen.

BiSL Framework – in detail

In het schema hieronder zijn de diverse procesclusters van BiSL te vinden, maar ook zijn alle processen per cluster afgebeeld. Via het menu aan de linkerzijde van deze website kunt u van elk cluster / proces meer informatie opvragen.

BiSL Model

BiSL in de praktijk

BiSL is voor het eerst beschreven in 2005 en sindsdien hebben al de nodige organisaties in praktijk (delen van) dit framework in hun eigen organisatie toegepast. Deze Best Practices kunnen uiteraard buitengewoon nuttig zijn als voorbeeld voor uw organisatie. Door gebruik te maken van ervaring van anderen bent u sneller op weg, stapt u niet in dezelfde valkuilen en kunt u de tijd besteden waar dat het meest nuttig is: BiSL werkend krijgen in uw eigen organisatie. Een waarschuwing is echter wel op zijn plaats: een Best Practice is een beschrijving van een werkend geheel in een bepaalde context. Wat in het ene bedrijf goed werkt, hoeft dat bij een ander bedrijf helemaal niet te doen, en andersom kan natuurlijk evengoed. Blijf dus altijd uitgaan van uw eigen specifieke setting en uw eigen wensen. Kortom, ga nimmer iets doen alleen omdat het in BiSL beschreven, maar ga altijd iets doen met BiSL omdat het bijdraagt aan uw eigen doelstellingen.

BiSL Next

Sinds begin 2017 is een update op BiSL Foundation beschikbaar: BiSL Next. Hoewel BiSL Foundation, nu ook wel BiSL 1 genaamd, zeker bruikbaar is en blijft, is deze doorontwikkeling van BiSL de aandacht waard. Na aanvankelijke aarzeling is er inmiddels Nederlandstalig materiaal en een Nederlandstalig examen beschikbaar. We kunnen de website bisl-next.nl van harte aanbevelen om van alle ontwikkelingen op dit vlak op de hoogte te blijven.