Welkom op BiSL Foundation.nl, de site met informatie over BiSL, het framework voor business informatiemanagement (functioneel beheer en informatiemanagement).

Op deze site staat een (korte) beschrijving van de processen, de activiteiten en de termen binnen BiSL. Een uitgebreide beschrijving is te vinden in de verschillende boeken.
Op deze website willen wij vooral praktijkervaringen en voorbeelden van gebruik van BiSL geven. De site wordt regelmatig bijgewerkt, dus kom gerust terug.

BiSL Cursusaanbod

U vindt hier informatie over cursussen BiSL Foundation. Deze worden zowel op basis van In Company als via Open Inschrijving verzorgd.

Nieuws

Op deze site verschijnt regelmatig nieuws rondom BiSL. Dat kan gaan over:

• ontwikkelingen rondom examens
• de verschijning van een boek
• een interessant paper
• of een nieuwe cursuskalender.

De nieuwste berichten zijn:

  • BiSL leeft!
    In 2005 verscheen het eerste boek, ‘BiSL, een framework voor functioneel beheer en informatiemanagement’. Sindsdien is er veel veranderd. Het vakgebied heet nu Business Informatiemanagement, een samensmelting…
  • BiSL derde editie, wat is het?
    In de zomer van 2020 is de derde editie van het bekende framework voor business informatiemanagement, BiSL, verschenen.In een kort blog staan de belangrijkste ontwikkelingen van deze…

Introductie BiSL

BiSL is een framework dat een beschrijving geeft van de werkzaamheden die een gebruikersorganisatie moet uitvoeren om de informatievoorziening te krijgen die zij nodig heeft.

We hebben het hier dan meer concreet over functioneel beheer en informatiemanagement. Deze twee termen vatten we tegenwoordig ook wel samen in de term: business informatiemanagement.
Bekende rollen daarbij zijn de key-user of superuser, de functioneel beheerder en de informatie manager. Ook de informatieanalist of businessanalist kunnen een grote rol spelen. Binnen BiSL zijn dan ook veel activiteiten te vinden die bij deze rollen / functies aansluiten.

BiSL Framework – overview

Het framework ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

Links onderin staat het procescluster Gebruiksbeheer, gericht op de ondersteuning van het (dagelijks) gebruik van de bestaande informatievoorziening. Dit procescluster houdt zich niet bezig met veranderingen aan de informatievoorziening, maar houdt deze slechts in stand. Het procescluster Functionaliteitenbeheer, rechtsonder, zorgt voor de noodzakelijke en gewenste aanpassingen van de informatievoorziening. Ook in de verbinding tussen deze twee clusters, in het model de Verbindende processen, zijn de nodige taken te vinden die te maken hebben met aanpassing van informatievoorziening.

Bovenin het onderstaande model vinden we procesclusters op richtinggevend niveau. Linksboven gaat het om de toekomst van de informatievoorzieningsorganisatie. Rechtsboven gaat het om de toekomstige inhoud van de informatievoorziening. Daartussen zit een coördinerend proces die deze twee procesclusters op elkaar afstemt.

Tot slot is in het midden een cluster van processen te vinden die te maken hebben met operationeel management. Aspecten die hierbij spelen zijn tijd, geld, kwaliteit en afspraken.

BiSL Framework – in detail

In het schema hieronder zijn de diverse procesclusters van BiSL te vinden, maar ook zijn alle processen per cluster afgebeeld.

BiSL model in detail

BiSL in de praktijk

Het model BiSL is voor het eerst beschreven in 2005. Sindsdien hebben diverse organisaties (delen van) dit framework in hun eigen organisatie toegepast.

Deze Best Practices kunnen uiteraard buitengewoon nuttig zijn als voorbeeld voor je eigen organisatie. Door gebruik te maken van ervaring van anderen ben je sneller op weg, stap je niet in dezelfde valkuilen en kun je de tijd besteden waar dat het meest nuttig is: BiSL werkend krijgen in je eigen organisatie.

Een waarschuwing is echter wel op zijn plaats: een Best Practice is een beschrijving van een werkend geheel in een bepaalde context. Wat in het ene bedrijf goed werkt, hoeft dat bij een ander bedrijf helemaal niet te doen, en andersom kan natuurlijk evengoed. Blijf dus altijd uitgaan van je eigen specifieke setting en je eigen wensen. Kortom, ga nimmer iets doen alleen omdat het in BiSL beschreven, maar ga altijd iets doen met BiSL omdat het bijdraagt aan je eigen doelstellingen.

DID – Digital Information Design

Naast BiSL kennen we tegenwoordig ook DID (voorheen BiSL Next) als model voor business informatiemanagement.

We kunnen de website bisl-next.nl van harte aanbevelen om van alle ontwikkelingen op dit vlak op de hoogte te blijven.

Onze aanraders

Het basisboek “BiSL, een framework voor business informatiemanagement” en de bijbehorende courseware kunnen wij van harte aanbevelen. De pocketguide biedt een compact overzicht van het model. Voor de praktijk is de zelfevaluatie een mooi startpunt:

BiSL 4e editie
Remko van der Pols, Ralph Donatz, Frank van Outvorst, Rene Sieders
Zelfevaluatie BiSL 4e editie
Ralph Donatz
BiSL® – Pocketguide – 2de herziene druk
Remko van der Pols
De functioneel beheerder en BiSL
Jacinta Hall en Jasper Maas
Cover BiSL 1 versie 3
BiSL – Een Framework voor business informatiemanagement
3e editie
Remko van der Pols, Ralph Donatz, Frank van Outvorst, René Sieders
Cover BiSL1 versie 3 courseware
BiSL® Foundation Courseware
3e editie
Frank van Outvorst, René Sieders
BiSL Zelfevaluatie
 – BiSL-diagnose voor business informatiemanagement – 2e herziene druk
Ralph Donatz
BiSL® next in uitvoering
Yvette Backer, Machteld Meijer