Cursusaanbod

De basis van BiSL Foundation bestaat uit een boek. In het algemeen wordt de theorie niet als heel erg moeilijk ervaren. Toch kan het nog wel enige moeite kosten BiSL goed in het hoofd te krijgen. Daarnaast is het natuurlijk ook nuttig niet alleen de theorie van BiSL te kennen, maar ook op een soepele manier de link met de eigen praktijk te leggen. Hoewel het dus zeker mogelijk en nuttig is via zelfstudie het boek van BiSL te lezen, biedt een cursus toch echt meerwaarde. Hieronder worden de verschillende mogelijkheden geschetst.

Open inschrijving / rooster

Een veel voorkomende manier om BiSL Foundation goed te leren kennen is via een cursus op basis van Open inschrijving / rooster. Regelmatig worden cursussen op diverse locaties georganiseerd, waar iedereen zich voor kan inschrijven. Dit is absoluut een goede oplossing als slechts één of enkele personen de cursus BiSL Foundation moeten volgen. Groot voordeel is ook dat het vaak kleine groepen zijn waar ruim aandacht is voor eigen vragen en praktijkuitwerkingen. Daarnaast vinden de meeste cursisten het voordelig dat er ook personen van andere bedrijven deelnemen, waar ook het nodige profijt van kan worden gehaald. Bij een Open inschrijving is er wel vaak een vaststaand rooster, wat natuurlijk wel in de eigen agenda moet passen.

Voor verdere informatie en online inschrijving: BiSL Foundation – Open inschrijving.

In Company

Op het moment dat meer dan 3-4 personen van hetzelfde bedrijf de cursus BiSL Foundation willen volgen is een cursus op basis van In Company een optie. Er komt dan een docent van een opleidingsinstituut op locatie en de cursusinhoud kan natuurlijk worden aangepast aan de eigen bedrijfssituatie. Er zijn meer mogelijkheden in de tijdstippen dat de training wordt gegeven en zeker bij een wat grotere groep cursisten is de prijs per cursist vergeleken bij een Open inschrijving zonder meer aantrekkelijk. Nadelen zijn er ook: de kans op storingen van de cursus door collega’s die voor een vraag binnen komen lopen is veel groter, er is uiteraard geen interactie met mensen buiten de eigen organisatie (wat bij Open inschrijving vaak als inspirerend wordt ervaren) en doorgaans kan niet iedereen tegelijkertijd op cursus, wat de organisatie weer wat lastiger maakt.
Voor verdere informatie en het aanvragen van informatie / offerte: BiSL Foundation – In Company.

Online / E-learning

Hoewel e-learning alweer lang bestaat in de wereld, worden toch relatief weinig cursussen volgens dit model gegeven. Toch, op het moment dat Open inschrijving niet schikt, een In Company niet van toepassing is omdat er geen collega’s zijn die de training ook willen volgen, en tot slot zelfstudie toch wel erg mager uitpakt, dan is e-learning zeker een optie. Voordelen zijn uiteraard:
– Studeren in eigen tempo, op eigen plaats, op zelf te bepalen tijdstippen
– Concentratie op eigen kennisvergaring, geen last van anderen met andere vragen/tempo/leerdoelen
Belangrijkste nadeel is dat de motivatie om het ook tot het eind vol te houden uit uzelf zal moeten komen.
Voor verdere informatie en online inschrijving: BiSL Foundation – Online.

Zelfstudie

Zoals helemaal bovenaan aangegeven is de theorie van BiSL zeker ook te leren via zelfstudie. Nadeel is wel dat in klassikale trainingen aandacht is voor praktijkervaringen en er altijd de mogelijkheid is om vragen te stellen. Toch, zeker als het uit eigen zak moet worden betaald, is zelfstudie zeker te overwegen.
Voor verdere informatie: BiSL Foundation – Zelfstudie.