Procescluster Gebruiksbeheer

Het cluster Gebruiksbeheer is een cluster dat drie processen op uitvoerend niveau omvat. Doel van dit procescluster is ondersteuning van het dagelijks gebruik van de informatievoorziening vanuit functionele optiek. Het gaat hierbij dus niet zozeer om de technische aspecten, waarvan het beheer bij IT ligt, maar om ervoor te zorgen dat ook bijvoorbeeld functionele vragen (“Hoe kan ik….?”) worden beantwoord, informatievragen van het management vervuld worden en indien nodig vanuit de gebruikersorganisatie de IT-organisatie op de juiste manier wordt aangestuurd.

Positie cluster Gebruiksbeheer binnen BiSL

Het cluster Gebruiksbeheer bevindt zich zoals te zien linksonder in het schema. Kern van dit cluster is “running the business”. Kortom hier wordt de informatievoorziening niet gewijzigd (zie daarvoor cluster Functionaliteitenbeheer). De activiteiten in het cluster Gebruiksbeheer zorgen voor instandhouding van de huidige informatievoorziening. Hoewel soms wordt gedacht dat een eenmaal draaiend informatiesysteem weinig aandacht en tijd vergt, blijkt dat in de praktijk vaak anders uit te pakken. Met name het optimaal gebruiken van ter beschikking staande informatiesystemen blijkt de nodige inspanning te vergen. Voor het geval u dat niet meteen gelooft: check maar eens bij een eindgebruiker hoe het werkproces loopt en hoe daarbij het bijbehorende informatiesysteem daadwerkelijk wordt gebruikt. Doorgaans is daar nog een enorme winst te behalen. Ook het juist informeren van nieuwe medewerkers over het gebruik van bestaande systemen kan heel waardevol zijn. Uiteindelijk zijn de werkzaamheden in dit cluster deels eenvoudigweg noodzakelijk, maar voor een ander deel zijn ze ook gericht op het terugverdienen van de vaak grote investeringen die in de informatievoorziening zijn gedaan.

Schema cluster Gebruiksbeheer

In het cluster Gebruiksbeheer zijn de processen Gebruikersondersteuning, Beheer bedrijfsinformatie en Operationele IT-aansturing te onderkennen. Op aparte pagina’s worden ze elk nader uitgewerkt, zie het menu aan de linkerzijde op deze pagina. Hieronder volgt een korte samenvatting.

Korte samenvatting processen in het cluster Gebruiksbeheer

Het proces Gebruikersondersteuning doet precies wat de naam belooft; ondersteuning van gebruikers. Bij het (dagelijks) gebruik van informatiesystemen uiteraard. Er kan dan worden gedacht aan bijvoorbeeld het afhandelen van functionele vragen, maar ook fouten die optreden worden in of via dit proces afgehandeld. Natuurlijk is er in bepaalde gevallen ondersteuning van IT nodig, wat dan weer aan de IT-zijde middels ASL en/of ITIL-processen wordt gerealiseerd. Daarnaast is een belangrijke functie van dit proces communicatie en informatie. Immers, zonder de juiste informatie is het voor gebruikers niet eenvoudig of zelfs onmogelijk het informatiesysteem (optimaal) te gebruiken.

Het proces Beheer bedrijfsinformatie heeft als onderwerpen de (functionele) parameters en de inhoud van databases. Bij de parameters gaat het om de instellingen van het systeem, die soms functioneel van aard zijn en daarmee tot het domein van functioneel beheer behoren. Daarnaast is de inhoud van databases vanzelfsprekend eigendom van de klant en niet van IT. Standaard werkzaamheden zoals het muteren van gegevens horen gewoonlijk niet bij functioneel beheer thuis, maar in uitzonderlijke gevallen kan het nodig zijn dat rechtstreeks in de database bepaalde gegevens worden “rechtgezet”. Tot slot worden door functioneel beheer in dit proces op aanvraag van bijvoorbeeld het management (niet standaard) queries gemaakt en ook de kwaliteit van de data wordt door functioneel beheer bewaakt.

In het derde proces in dit cluster, Operationele IT-aansturing, worden opdrachten aan de IT-organisatie verstrekt en de uitvoering daarvan vervolgens bewaakt. Aspecten die in dit proces met name aan de orde komen zijn beschikbaarheid, capaciteit en continuïteit. Hoewel dat ook onderwerpen zijn die aan de IT-zijde uiteindelijk worden ingevuld, is het logischerwijs de klantzijde die allereerst moet aangeven welke behoefte er op dit terrein is.

Onze aanraders

Het basisboek “BiSL Foundation” en de bijbehorende courseware kunnen wij van harte aanbevelen. Voor de praktijk is de zelfevaluatie een mooi startpunt: