Het cluster Opstellen IV-organisatiestrategie is een cluster dat vier processen op richtinggevend niveau omvat. Doel van dit procescluster is het opstellen van een strategie rondom de organisatie van informatievoorziening. Centraal staat hier de vraag hoe de organisatie van de informatievoorziening er binnen drie tot vijf jaar uit gaat zien.

BiSL model Opstellen IV-organisatiestrategie
Positie Opstellen IV-organisatiestrategie

Het cluster Opstellen IV-organisatiestrategie bevindt zich linksboven in het schema. De activiteiten in het cluster zorgen ervoor dat er een duidelijke strategie wordt ontwikkeld op het gebied van de organisatie van de informatievoorziening. Te denken is dan natuurlijk aan de (toekomstige) rollen die moeten worden gedefinieerd zoals key-user en functioneel beheerder, maar ook het pakket aan taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden dat hierbij hoort. Ook de relatie tussen deze rollen en de eigen gebruikersorganisatie komt in dit procescluster aan bod.

Schema cluster IV-organisatiestrategie

In het cluster Opstellen IV-organisatiestrategie zijn de processen Leveranciersmanagement, Relatiemanagement gebruikersorganisatie, Ketenpartners management en Strategie inrichting IV-functie te onderkennen. Op aparte pagina’s worden ze elk nader uitgewerkt, zie het menu aan de linkerzijde op deze pagina. Hieronder volgt een korte samenvatting.

Korte samenvatting processen in het cluster IV-organisatiestrategie

De processen binnen het cluster Opstellen IV-organisatiestrategie hangen uiteraard met elkaar samen. Hierna worden ze kort samengevat, op andere pagina’s op deze website zijn uitgebreidere beschrijvingen te vinden.

Het proces Leveranciersmanagement heeft tot doel te bepalen welke IT-leveranciers het meest geschikt zijn om de kennis en middelen te leveren voor de realisatie van de informatievoorziening. Hierbij moet niet direct worden gedacht aan contracten of SLA’s, dat is het niveau dat in het sturend proces Contractmanagement wordt geraakt. Op strategisch niveau kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het opstellen van richtlijnen en beleid waardoor kaders ontstaan voor het sturende niveau.

Het proces Relatiemanagement gebruikersorganisatie heeft tot de doel de relatie tussen de gebruikersorganisatie en de IV-organisatie vorm te geven. Juist omdat de IV-organisatie vaak door de gebruikersorganisatie is heen gevlochten is het van belang helderheid te schetsen in de positie van de IV-organisatie ten opzichte van de “gewone” gebruikersorganisatie.

Vervolgens heeft het proces Ketenpartners management tot doel de organisatorische aspecten uit te werken die ontstaan door informatiesystemen die zich uitstrekken over meerdere organisaties. Er ontstaan dan niet alleen technische contacten (veelal binnen de diverse IT-organisaties), maar ook contacten in de gebruikersorganisatie. Vaak wordt dit dan ingevuld door de IV-organisatie, en dan met name door de Functioneel beheerders.

Tot slot is in dit cluster het centrale proces Strategie inrichting IV-functie. In dit proces wordt de gewenste IV-functie uitgewerkt: structuur, opzet, inrichting, wijze van communiceren, werkprocessen etc..

In de praktijk – Organisatie inrichting: noodzakelijk en tegelijk het kind van de rekening

In de praktijk wordt de juiste inrichting van de organisatie nogal eens als punt genoemd waar nog veel winst is te behalen. Maar helaas…zodra aan de hand van het BiSL-model wordt nagegaan waar als eerste verbeteringen moeten worden aangebracht, is dat vrijwel altijd in de onderste, uitvoerende laag. Hoewel daar veel goede argumenten voor zijn, leidt het er toe dat in de afgelopen jaren het procescluster IV-organisatiestrategie naar alle waarschijnlijkheid het minst toegepaste is. Helaas….het is te hopen dat in de komende jaren meer bedrijven in de fase komen dat ze ook met behulp van dit procescluster verdere verbeteringen in de organisatie kunnen aanbrengen.

Onze aanraders

Het basisboek “BiSL, een framework voor business informatiemanagement” en de bijbehorende courseware kunnen wij van harte aanbevelen. De pocketguide biedt een compact overzicht van het model. Voor de praktijk is de zelfevaluatie een mooi startpunt:

BiSL – Een framework voor business informatiemanagement
 – 2de, herziene druk
Remko van der Pols, Ralph Donatz, Frank van Outvorst
BiSL® – Pocketguide – 2de herziene druk
Remko van der Pols
BiSL Zelfevaluatie
 – BiSL-diagnose voor business informatiemanagement – 2e herziene druk
Ralph Donatz
BiSL® Foundation Courseware
Frank van Outvorst, René Sieders
Cover BiSL 1 versie 3
BiSL – Een Framework voor business informatiemanagement
3e editie
Remko van der Pols, Ralph Donatz, Frank van Outvorst, René Sieders
Cover BiSL1 versie 3 courseware
BiSL® Foundation Courseware
3e editie
Frank van Outvorst, René Sieders
BiSL® next in uitvoering
Yvette Backer, Machteld Meijer