Dit proces maakt onderdeel uit van het uitvoerende procescluster Gebruiksbeheer. De naam maakt duidelijk waar het proces over gaat: afstemmen over operationele zaken met ketenpartners.
We kennen twee soorten ketenpartners:
– andere gebruikersorganisaties waarmee wordt samengewerkt, zoals shared services
– andere gebruikersorganisaties waarmee gegevens worden uitgewisseld

Opmerking: hieronder zijn doel, activiteiten, resultaten en relaties van dit proces kort samengevat. Deze zijn uitgebreider te vinden in boeken die reeds op dit terrein zijn verschenen. Zie hiervoor de pagina  boeken op deze website. 

Doel proces Operationele ketenafstemming

Het proces Operationele ketenafstemming heeft als doelstelling het verzorgen van de reguliere afstemming met de ketenpartners over het delen van informatie en het gemeenschappelijk gebruik van informatiesystemen.

Dit proces zorgt dus op operationeel niveau voor verbinding tussen de eigen organisatie en de andere organisaties in de keten.

Onderwerpen proces Operationele ketenafstemming

Bij een informatieketenpartner (een organisatie waarmee gegevens worden uitgewisseld) gaat de afstemming over:
– de kwaliteit en inhoud van de uitgewisselde gegevens
– de wijze waarop het proces van uitwisseling verloopt

De afstemming in een samenwerkingsverband betreft:
– de gezamenlijk uit te voeren activiteiten
– de gemeenschappelijk gebruikte IT-voorzieningen en/of diensten

Activiteiten proces Operationele ketenafstemming

Het proces Operationele ketenafstemming kent drie activiteiten:
– Plannen: zoals verzoeken voor extra gegevensleveringen inplannen.
– Uitvoeren: bijvoorbeeld informeren van ketenpartner over problemen in de levering.
– Bewaken: monitoren of activiteiten volgens afspraak gebeuren.

Resultaten proces Operationele ketenafstemming

Het proces Operationele ketenafstemming levert de volgende resultaten op:
– Behoefteplanning: inzicht in de behoeften van de eigen organisatie en de ketenpartners op het gebied van samenwerking.
– Afstemming: met de ketenpartners over allerhande operationele zaken
– Opdrachten: richting IT voor uitvoering of richting andere processen voor wijzigingen.