Het cluster Verbindende processen – richtinggevend niveau is een cluster dat één proces op strategisch niveau omvat. Doel van dit procescluster is het op strategisch niveau afstemmen van inhoud op organisatie. In het BiSL-model is dit ook visueel goed te zien: het procescluster is gepositioneerd precies tussen de twee clusters Opstellen informatiestrategie (rechtsboven) en Opstellen IV-organisatiestrategie.

BiSL model Informatiecoordinatie
Positie Informatiecoördinatie

Het cluster Verbindende processen – richtinggevend niveau is op zichzelf een wat verwarrend cluster omdat het uit slechts één proces bestaat. Toch is afstemming tussen inhoud en organisatie-inrichting, de hoofdzaak van dit procescluster, een belangrijke zaak. In de praktijk is een belangrijk obstakel dat veel bedrijven ofwel links- ofwel rechtsboven in het BiSL schema nog onvoldoende inspanning hebben gepleegd, zodat van echte afstemming middenboven in het schema ook geen sprake kan zijn.

Schema cluster Verbindende processen – richtinggevend niveau

In het cluster Verbindende processen – richtinggevend niveau is het proces Informatiecoördinatie te vinden. Op een aparte pagina wordt dit proces nader uitgewerkt, zie het menu aan de linkerzijde op deze pagina. Hieronder volgt een korte samenvatting.

Korte samenvatting proces in het cluster Verbindende processen – richtinggevend niveau

Hierna wordt het proces binnen het cluster Verbindende processen – richtinggevend niveau kort samengevat, op een andere pagina op deze website is een uitgebreidere beschrijving te vinden.

Het proces Informatiecoördinatie is het enige proces binnen dit cluster. De naam van dit proces zet u wellicht op het verkeerde been, want “informatie” is taalkundig gezien nu eenmaal wat moeizaam te “coördineren”. Het woord coördinatie, of misschien beter nog: afstemming, geeft wel de kern van het proces weer. Op strategisch niveau wordt de informatievoorziening (rechtsboven in het BiSL-model) afgestemd op de organisatie van de organisatievoorziening (linksboven in het BiSL-model). Daarmee hebben we het wezenlijke van het proces ook meteen in beeld.

Onze aanraders

Het basisboek “BiSL Foundation” en de bijbehorende courseware kunnen wij van harte aanbevelen. Voor de praktijk is de zelfevaluatie een mooi startpunt: