Links naar andere aan te bevelen websites op het gebied van BiSL:

  • ASL BiSL Foundation – Organisatie die het ASL- en BiSL-gedachtengoed beheert en verder uitdraagt via bijeenkomsten, congressen en het verzamelen en verspreiden van Best Practices
  • BIM-CTRL – Methodiek voor de ondersteuning van functioneel beheerders en informatiemanagers in het krijgen van echte regie over de informatievoorziening (IV). Gebaseerd op de vakinhoudelijke kennis en ervaring van Functioneel-beheerder.com in de praktijk.
  • BiSL Foundation – All Inclusive – Cursussen BiSL Foundation volgens het All-Inclusive concept: inclusief materiaal en EXIN-examen aan het eind van de 2e cursusdag.
  • BiSL Next – Sinds begin 2017 bestaat naast BiSL Foundation de doorontwikkelde versie: BiSL Next. Meer uitgewerkt op strategisch niveau met daarnaast aandacht voor data en technologie.

Links naar overige websites:

  • ASL Foundation – Zustersite van BiSLFoundation.nl en ITILFoundation.nl. Met informatie over het ASL framework: processen, termen, cursus aanbod en examens.
  • ITIL Foundation – Zustersite van ASLFoundation.nl en BiSLFoundation.nl. Met informatie over ITIL processen, termen, cursus aanbod en examens.
  • BiSLSmart – Site van het trainings- en adviesbureau BiSLSmart.
  • CIP – Centrum voor informatiebeveiliging en privacy, een publiek-private netwerkorganisatie met heel veel informatie en best practices op het gebied van informatiebeveiliging en privacy.