Op deze pagina zijn boeken verzameld die interessant zijn als u aan de slag gaat met BiSL. Behalve basisboeken ziet u ook een aantal boeken die op onderdelen van BiSL inzoomen. Uiteraard is op internet ook veel informatie te vinden, met name op het gebied van uitwerkingen van BiSL.

Boeken over BiSL

BiSL – Een framework voor Business informatiemanagement, derde editie

Door: Remko van der Pols, Ralph Donatz, Frank van Outvorst en René Sieders – Van Haren Publishing, 2021

Na de eerste publicatie in 2005 nu de derde editie van ‘BiSL – Een framework voor Business Informatiemanagement’. In het boek staat het volledige model beschreven, inclusief alle activiteiten en resultaten per proces en relaties tussen de verschillende processen. Het boek is de basis voor certificering bij EXIN en APMG.

ISBN: 9789401806480

Bestel dit boek bij Managementboek via deze link

BiSL – Pocketguide

Door: Remko van der Pols, Yvette Backer – Van Haren Publishing, 2018

Wilt u niet het uitgebreide boek lezen, maar toch even samengevat heel BiSL leren kennen? Dan is de pocketguide aan te bevelen. In dit boekje worden alle processen en clusters in kort bestek voor het voetlicht gebracht. Aantrekkelijk is dat er een doorlopende (fictieve) casus in zit waarin alle behandelde onderwerpen worden gerelateerd aan de praktijk.

ISBN: 978908753704 – Ook verkrijgbaar in het Engels, ISBN: 978908753711

Bestel dit boek bij Managementboek via deze link

BiSL – Zelfevaluatie

Door: Ralph Donatz – Van Haren Publishing, 2012

Wilt u weten hoe uw eigen bedrijf scoort ten opzichte van het BiSL framework? Doe dan de zelfevaluatie. Koop een aantal van deze exemplaren en laat ze invullen door een aantal functioneel beheerders, key-users, eindgebruikers, IT-ers en enkele managers. Zet de resultaten bij elkaar, haal vreemde afwijkingen eruit en u heeft in heel korte tijd, en tegen lage kosten, een tastbaar resultaat in handen. De zelfevaluatie wordt vaak gebruikt als 0-meting om vervolgens de juiste vervolgacties te definiëren. Na enige tijd kan op precies dezelfde manier worden gemeten of er daadwerkelijk verbetering is behaald. Een absolute aanrader voor ieder bedrijf dat met BiSL aan de slag gaat.

ISBN: 9789087537081

Bestel dit boek bij Managementboek via deze link

Business Informatiemanagement en BiSL in de praktijk

Door: Remko van der Pols – Van Haren Publishing, 2008

Dit boek heeft als doelstelling handvatten te geven voor de inrichting en uitvoering van business informatiemanagement. Het maakt hiervoor gebruik van eenvoudige modellen waarin praktijkervaringen en praktijksituaties een plaats kunnen krijgen. Om dit te illustreren zijn er vele voorbeelden opgenomen, alle virtueel maar wel gebaseerd op concrete praktijksituaties.

ISBN: 9789087534059

Bestel dit boek bij Managementboek via deze link

Verdiepende boeken over business informatiemanagement

Link naar Managementboek voor bestellen boek Governance en inrichting

Governance en Inrichting

Door: Hans van der Linden, Remko van der Pols – Boom Uitgeverij, 2015

Business informatiemanagement is de discipline die de sturing van IT vanuit een businessperspectief omvat.

‘Governance en inrichting’ biedt concrete richtlijnen voor vraaggerichte sturing van de informatievoorziening ten dienste van de business. Het gaat hierbij om de machtsverdeling en inrichting van governance binnen een organisatie. De aanpak is pragmatisch en situationeel, waarbij de specifieke stappen en inrichting afhankelijk zijn van de organisatie. Het situationele aspect erkent dat organisaties en zelfs onderdelen binnen organisaties verschillend zijn.

ISBN: 9789462451377

Bestel dit boek bij Managementboek via deze link

Hét handboek voor de functioneel beheerder

Door: Daniël E. Brouwer, Martijn Buurman – Uitgeverij Nubiz, 2019

Dit boek is een heldere en praktische handleiding die de functioneel beheerder helpt bij de uitvoering van zijn of haar dagelijkse werkzaamheden. Het biedt concrete antwoorden en oplossingen voor de vragen en problemen waarmee de functioneel beheerder te maken krijgt. Ook sociale aspecten als communicatie, persona’s, interactie met collega’s en pr van het vakgebied komen aan bod. Het boek is vlot geschreven zonder teveel technisch jargon en geschikt als naslagwerk. Het boek bevat een handige gereedschapskist met tools die onmisbaar zijn voor elke functioneel beheerder en een uitgebreide woordenlijst.

ISBN: 9789492790187

Bestel dit boek bij Managementboek via deze link

ASL en BiSL Praktijkcases

Door: Yvette Backer – Van Haren Publishing, 2014

In de afgelopen 10 jaar is veel gedaan op het gebied van ASL en BiSL. In dit boek wordt teruggeblikt op 10 bedrijven die ASL en / of BiSL hebben toegepast en daarmee ook een award in de wacht hebben gesleept.

ISBN: 9789462451117

Bestel dit boek bij Managementboek via deze link

Naar een vraaggestuurde informatievoorziening

Door: Remko van der Pols, René Sieders, Ben Stoltenborg – Academic Service, 2010

‘Naar een vraaggestuurde informatievoorziening’ is geschreven door experts op het gebied van de standaarden voor het beheer van IT en de informatievoorziening (IV). Zij brengen de werelden van IT en de business – in dit geval de zorg en bedrijfsvoering daarvan – bij elkaar. Dit combineren ze met hun jarenlange beheerervaring in verschillende marktsegmenten, waardoor Naar een vraaggestuurde informatievoorziening een praktisch boek is geworden. Het biedt de lezers vanuit verschillende perspectieven en op verschillende niveaus handreikingen en best practices. Een ieder die in zijn of haar organisatie met deze materie te maken krijgt, zal zich herkennen in de sprekende situaties en voorbeelden die in dit boek zijn uitgewerkt.

ISBN:  9789012582049

Bestel dit boek bij Managementboek via deze link

De functioneel beheerder en BiSL

Door: Kees Ruigrok, Ernst Bosschers – Van Haren Publishing, 2014

In dit boek worden een aantal operationele BiSL processen praktisch uitgewerkt. Vermoedelijk zullen veel functioneel beheerders dit direct herkennen en ook kunnen gebruiken. Daarnaast worden nog wat aanvullende technieken en checklists beschreven, die ook zeker bruikbaar zijn. Al met al is dit boek zeker een aanrader.

ISBN: 9789401800051

Bestel dit boek bij Managementboek via deze link

Diverse interessante boeken, alleen nog tweedehands leverbaar

Functioneel beheer

Door: Kees Ruigrok, Ernst Bosschers – Van Haren Publishing, 2007

Geeft een uitwerking van de operationele processen in BiSL. Daarnaast worden in de vorm van Best Practices enige technieken en checklists gepresenteerd. Dit fraai uitgevoerde boek is verschenen in de begintijd van BiSL maar kan ook vandaag de dag zeker nog van nut zijn.

ISBN: 9789058711373

Alleen nog tweedehands te verkrijgen, o.a. via bol.com

Strategisch beheer van informatievoorziening met ASL en BiSL

Door: Remko van der Pols – Academic Service, 2005

Boek dat inzoomt op het strategisch niveau. Aanbevelenswaardig indien u in de praktijk aan de slag gaat met BiSL processen op dit niveau. Overigens heeft een fors deel van het boek de ASL-processen op strategisch niveau als onderwerp. Hoewel ASL en BiSL elkaar op strategisch niveau ook raken, zal dat u meer of minder aanspreken. Basiskennis van zowel ASL als BiSL is wel nuttig voordat u aan dit boek begint.

ISBN:  9789039522103

Alleen nog tweedehands te verkrijgen, o.a. via bol.com

Modern leveranciersmanagement

Door: Remko van der Pols, 2009

‘Modern leveranciersmanagement’ geeft een aanzet om te komen tot vraaggestuurde leverancierssturing: een vorm van sturing waarbij de afspraken en contracten niet meer technisch van aard zijn, maar aansluiten bij de beleving van de business en de daarin opererende vraagorganisatie voor informatievoorziening.

ISBN:  9789012581066

Alleen nog tweedehands te verkrijgen, o.a. via bol.com

BiSL Scenario’s

Er is een kleine reeks BiSL boeken verschenen die de diverse deelgebieden van BiSL verder belichten. Aanrader voor degenen die verder met BiSL aan de slag willen gaan. Het eerste boek is een algemene inleiding op de reeks, daarna volgen de boeken op de deelgebieden.