Op deze pagina zijn boeken verzameld die interessant zijn als u aan de slag gaat met BiSL. Behalve basisboeken ziet u ook een aantal boeken die op onderdelen van BiSL inzoomen. Uiteraard is op internet ook veel informatie te vinden, met name op het gebied van uitwerkingen van BiSL.

Basisboeken

BiSL – Een framework voor Business informatiemanagement, derde editie

Door: Remko van der Pols, Ralph Donatz, Frank van Outvorst en René Sieders – Van Haren Publishing, 2021

Na de eerste publicatie in 2005 nu de derde editie van ‘BiSL – Een framework voor Business Informatiemanagement’. In het boek staat het volledige model beschreven, inclusief alle activiteiten en resultaten per proces en relaties tussen de verschillende processen. Het boek is de basis voor certificering bij EXIN en APMG.

ISBN: 9789401806480

Bestel dit boek bij Managementboek via deze link

BiSL – Pocketguide

Door: Remko van der Pols, Yvette Backer – Van Haren Publishing, 2018

Wilt u niet het uitgebreide boek lezen, maar toch even samengevat heel BiSL leren kennen? Dan is de pocketguide aan te bevelen. In dit boekje worden alle processen en clusters in kort bestek voor het voetlicht gebracht. Aantrekkelijk is dat er een doorlopende (fictieve) casus in zit waarin alle behandelde onderwerpen worden gerelateerd aan de praktijk.

ISBN: 978908753704 – Ook verkrijgbaar in het Engels, ISBN: 978908753711

Bestel dit boek bij Managementboek via deze link

BiSL – Zelfevaluatie

Door: Ralph Donatz – Van Haren Publishing, 2012

Wilt u weten hoe uw eigen bedrijf scoort ten opzichte van het BiSL framework? Doe dan de zelfevaluatie. Koop een aantal van deze exemplaren en laat ze invullen door een aantal functioneel beheerders, key-users, eindgebruikers, IT-ers en enkele managers. Zet de resultaten bij elkaar, haal vreemde afwijkingen eruit en u heeft in heel korte tijd, en tegen lage kosten, een tastbaar resultaat in handen. De zelfevaluatie wordt vaak gebruikt als 0-meting om vervolgens de juiste vervolgacties te definiëren. Na enige tijd kan op precies dezelfde manier worden gemeten of er daadwerkelijk verbetering is behaald. Een absolute aanrader voor ieder bedrijf dat met BiSL aan de slag gaat.

ISBN: 9789087537081

Bestel dit boek bij Managementboek via deze link

Business Informatiemanagement en BiSL in de praktijk

Door: Remko van der Pols – Van Haren Publishing, 2008

Gaat u met BiSL in de praktijk aan de slag, dan kunt u in dit boek een aantal uitwerkingen vinden. Buitengewoon nuttig, omdat gebruik maken van andermans ervaringen natuurlijk veel tijd en geld kan besparen. De kosten van het boek zijn dan ook snel terugverdiend.

NB: Voor het EXIN-examen is dit boek overigens absoluut niet nodig, sterker nog, door de beschreven uitwerkingen van BiSL in de praktijk kunt u alleen maar in de war raken.

ISBN: 9789087534059

Bestel dit boek bij Managementboek via deze link

Verdiepende boeken

Functioneel beheer

Door: Kees Ruigrok, Ernst Bosschers – Van Haren Publishing, 2007

Geeft een uitwerking van de operationele processen in BiSL. Daarnaast worden in de vorm van Best Practices enige technieken en checklists gepresenteerd. Dit fraai uitgevoerde boek is verschenen in de begintijd van BiSL maar kan ook vandaag de dag zeker nog van nut zijn.

ISBN: 9789058711373

Bestel dit boek bij Managementboek via deze link

De functioneel beheerder en BiSL

Door: Kees Ruigrok, Ernst Bosschers – Van Haren Publishing, 2014

In dit boek worden een aantal operationele BiSL processen praktisch uitgewerkt. Vermoedelijk zullen veel functioneel beheerders dit direct herkennen en ook kunnen gebruiken. Daarnaast worden nog wat aanvullende technieken en checklists beschreven, die ook zeker bruikbaar zijn. Al met al is dit boek zeker een aanrader.

ISBN: 9789401800051

Bestel dit boek bij Managementboek via deze link

ASL en BiSL Praktijkcases

Door: Yvette Backer – Van Haren Publishing, 2014

In de afgelopen 10 jaar is veel gedaan op het gebied van ASL en BiSL. In dit boek wordt teruggeblikt op 10 bedrijven die ASL en / of BiSL hebben toegepast en daarmee ook een award in de wacht hebben gesleept.

ISBN: 9789462451117

Bestel dit boek bij Managementboek via deze link

Strategisch beheer van informatievoorziening met ASL en BiSL

Door: Remko van der Pols – Academic Service, 2005

Boek dat inzoomt op het strategisch niveau. Aanbevelenswaardig indien u in de praktijk aan de slag gaat met BiSL processen op dit niveau. Overigens heeft een fors deel van het boek de ASL-processen op strategisch niveau als onderwerp. Hoewel ASL en BiSL elkaar op strategisch niveau ook raken, zal dat u meer of minder aanspreken. Basiskennis van zowel ASL als BiSL is wel nuttig voordat u aan dit boek begint.

ISBN:  9789039522103

Bestel dit boek bij Managementboek via deze link

Modern leveranciersmanagement

Door: Remko van der Pols, 2009

‘Modern leveranciersmanagement’ geeft een aanzet om te komen tot vraaggestuurde leverancierssturing: een vorm van sturing waarbij de afspraken en contracten niet meer technisch van aard zijn, maar aansluiten bij de beleving van de business en de daarin opererende vraagorganisatie voor informatievoorziening.

ISBN:  9789012581066

Bestel dit boek bij Managementboek via deze link

Naar een vraaggestuurde informatievoorziening

Door: Remko van der Pols, René Sieders, Ben Stoltenborg – Academic Service, 2010

‘Naar een vraaggestuurde informatievoorziening’ is geschreven door experts op het gebied van de standaarden voor het beheer van IT en de informatievoorziening (IV). Zij brengen de werelden van IT en de business – in dit geval de zorg en bedrijfsvoering daarvan – bij elkaar. Dit combineren ze met hun jarenlange beheerervaring in verschillende marktsegmenten, waardoor Naar een vraaggestuurde informatievoorziening een praktisch boek is geworden. Het biedt de lezers vanuit verschillende perspectieven en op verschillende niveaus handreikingen en best practices. Een ieder die in zijn of haar organisatie met deze materie te maken krijgt, zal zich herkennen in de sprekende situaties en voorbeelden die in dit boek zijn uitgewerkt.

ISBN:  9789012582049

Bestel dit boek bij Managementboek via deze link

BiSL Scenario’s

Er is een kleine reeks BiSL boeken verschenen die de diverse deelgebieden van BiSL verder belichten. Aanrader voor degenen die verder met BiSL aan de slag willen gaan. Het eerste boek is een algemene inleiding op de reeks, daarna volgen de boeken op de deelgebieden.

Boeken over andere modellen

BiSL® next in uitvoering
Yvette Backer, Machteld Meijer