Boeken

Op deze pagina zijn boeken verzameld die interessant zijn als u aan de slag gaat met BiSL. Behalve basisboeken worden ook een aantal boeken opgesomd die op onderdelen van BiSL inzoomen. Uiteraard is op internet ook heel veel informatie te vinden, met name op het gebied van uitwerkingen van BiSL.

BiSL – Een framework voor Business Informatiemanagement

Het basisboek van BiSL is “BiSL – Een framework voor Business Informatiemanagement” wordt uitgegeven door van Haren Publishing. Dit boek wordt in de examenspecificaties van het EXIN genoemd en daarom is het aan te raden dit boek aan te schaffen als u van plan bent het EXIN-examen te doen. Doet u examen via APMG, dan is ook daar dit boek basismateriaal. Online bestellen kan via Bol.com, via deze link komt u rechtstreeks bij het juiste boek (ook tweedehands! –> lagere prijzen):

BiSL – Pocketguide

Wilt u niet het uitgebreide boek lezen, maar toch even samengevat heel BiSL leren kennen? Dan is de pocketguide aan te bevelen. In dit boekje worden alle processen en clusters in kort bestek voor het voetlicht gebracht. Aantrekkelijk is dat er een doorlopende (fictieve) casus in zit waarin alle behandelde onderwerpen worden gerelateerd aan de praktijk.

BiSL Zelfevaluatie

Wilt u weten hoe uw eigen bedrijf scoort ten opzichte van het BiSL framework? Doe dan de zelfevaluatie. Koop een aantal van deze exemplaren en laat ze invullen door een aantal functioneel beheerders, key-users, eindgebruikers, IT-ers en enkele managers. Zet de resultaten bij elkaar, haal vreemde afwijkingen eruit en u heeft in heel korte tijd, en tegen lage kosten, een tastbaar resultaat in handen. De zelfevaluatie wordt vaak gebruikt als 0-meting om vervolgens de juiste vervolgacties te definiƫren. Na enige tijd kan op precies dezelfde manier worden gemeten of er daadwerkelijk verbetering is behaald. Een absolute aanrader voor ieder bedrijf dat met BiSL aan de slag gaat.

BiSL Foundation Zelfstudie

Is het de bedoeling om via zelfstudie BiSL te leren kennen en het examen te doen? Dan kan dit boek behulpzaam zijn. In dit boek wordt het “standaardwerk” van BiSL, dat hierboven als eerste is beschreven, netjes samengevat. Bovendien zijn er een aantal oefenvragen opgenomen. De samenvatting maakt wel de toch al niet sprankelende BiSL-stof nog wel wat droger. En ook is het toch wel een beetje tricky: in de examenspecificaties van het EXIN wordt expliciet het boek “BiSL – Een framework voor Business Informatiemanagement” genoemd. Toch zou het examen met behulp van dit zelfstudieboek te doen moeten zijn.

Helaas op dit moment niet leverbaar…

Business Information Management en BiSL in de praktijk

Gaat u met BiSL in de praktijk aan de slag, dan kunt u in dit boek een aantal uitwerkingen vinden. Buitengewoon nuttig, omdat gebruik maken van andermans ervaringen natuurlijk veel tijd en geld kan besparen. De kosten van het boek zijn dan ook snel terugverdiend. NB: Voor het EXIN-examen is dit boek overigens absoluut niet nodig, sterker nog, door de beschreven uitwerkingen van BiSL in de praktijk kunt u alleen maar in de war raken.

Functioneel Beheer

Geeft een uitwerking van de operationele processen in BiSL. Daarnaast worden in de vorm van Best Practices enige technieken en checklists gepresenteerd. Dit fraai uitgevoerde boek is verschenen in de begintijd van BiSL maar kan ook vandaag de dag zeker nog van nut zijn.

De functioneel beheerder en BiSL

In dit boek worden een aantal operationele BiSL processen praktisch uitgewerkt. Vermoedelijk zullen veel functioneel beheerders dit direct herkennen en ook kunnen gebruiken. Daarnaast worden nog wat aanvullende technieken en checklists beschreven, die ook zeker bruikbaar zijn. Al met al is dit boek zeker een aanrader.

ASL en BiSL Praktijkcases

In de afgelopen 10 jaar is veel gedaan op het gebied van ASL en BiSL. In dit boek wordt teruggeblikt op 10 bedrijven die ASL en / of BiSL hebben toegepast en daarmee ook een award in de wacht hebben gesleept.

Strategisch beheer van informatievoorziening met ASL en BiSL

Boek dat inzoomt op het strategisch niveau. Aanbevelenswaardig indien u in de praktijk aan de slag gaat met BiSL processen op dit niveau. Overigens heeft een fors deel van het boek de ASL-processen op strategisch niveau als onderwerp. Hoewel ASL en BiSL elkaar op strategisch niveau ook raken, zal dat u meer of minder aanspreken. Basiskennis van zowel ASL als BiSL is wel nuttig voordat u aan dit boek begint.

BiSL Foundation – Voorbeeldexamen

Het EXIN stelt gratis een proefexamen ter beschikking, zie BiSL Proefexamen. Ook opleiders kunnen u vaak in de cursus nog wel aan een ouder proefexamen helpen. Wilt u nog een extra proefexamen, dan kunt u dat via onderstaande link bestellen:

Helaas op dit moment niet leverbaar…

Het BiSL Kaartspel

Op een speelse manier kennismaken met BiSL. Voor de liefhebbers!

Helaas op dit moment niet leverbaar…

BiSL Scenario’s

Er is een kleine reeks BiSL boeken verschenen die de diverse deelgebieden van BiSL verder belichten. Aanrader voor degenen die verder met BiSL aan de slag willen gaan. Het eerste boek is een algemene inleiding op de reeks, daarna volgen de boeken op de deelgebieden.